Fra formanden til medlemmerne

Kære medlemmer af Foreningen for Palliativ Indsats

2. Nationale Palliative kongres

Vi er nu på den anden side af den 2. Nationale Palliative kongres ”På Tværs” 28.-29. september, hvor over 400 sygeplejersker, læger, psykologer, musikterapeuter, præster, ledere og andre fra det palliative felt i 2 dage beskæftigede sig med de mange fælles udfordringer, vi uanset faggruppe står med og står i.  Det er den største nationale palliative kongres i dansk palliationshistorie. De umiddelbare tilbagemeldinger tyder på meget stor tilfredshed med såvel programmet som afviklingen, men vi vil selvfølgelig i planlægningsgruppen se nærmere på de evalueringer, alle deltagerne har fået mulighed for at svare på online.

Jeg synes vores forening kan være stolt af at have taget initiativ og nu i fællesskab med alle faglige foreninger, selskaber og videncenter i det palliative felt at have afviklet to nationale kongresser med store deltagerantal. Det vidner om, at vi i en tid, hvor der sker en større og større fragmentering og opsplitning i sundhedsvæsenet, har brug for at minde hinanden om og til stadighed udvikle det, der er om noget er palliationens fundament, nemlig tværfagligheden. 

Omsorg lukker og slukker

Derfor er det også - næsten med sorg - at jeg må fortælle, at det nummer af Omsorg – Tidsskrift for Palliativ Medisin, der kommer her i oktober, er det definitivt sidste nummer. Det norske Fagbokforlaget, som udgiver Omsorg, har meddelt, at de ikke ønsker at forsætte. En æra er slut. Norsk palliativ Forening og Foreningen for Palliativ Indsats har gennem hele 2023 deltaget i drøftelser med redaktionskomiteen med henblik på at finde en såvel indholdsmæssig som finansiel holdbar løsning med eksempelvis med færre sider/færre årlige udgaver/omlagt til digitalt tidsskrift med open access osv. Begge foreningers bestyrelser har prioriteret denne opgave meget højt, fordi vi mener, at tidsskriftet er en vigtig formidler af faglige kompetencer, kundskab og viden, som i den grad vil blive savnet. Der er ikke andre palliative tidsskrifter, der har Omsorgs praksisorienterede profil, hvor de fleste artikler tilmed skrives på nordiske sprog. Men selvom det omlægges til en digital udgave, så vil de årlige driftsomkostninger være mellem 300.000 og 400.000 D.kr. Desuden vil enten Norsk Palliativ Forening eller Foreningen for Palliativ Indsats overtage ejerskabet og derfor også det økonomiske ansvar, hvad ingen af foreningerne ser sig i stand til. Alene de årlige omkostninger ville betyde, at medlemskontingentet skulle sættes op med mindst 100%. Så konklusionen er desværre, at Omsorg må lukke. 

Stor kontingentnedsættelse fra 2024

Da Omsorg jo har været et slags medlemsblad for Foreningen for Palliativ Indsats i den forstand, at medlemskab har inkluderet 4 årlige numre, og det nu stopper, har foreningens generalforsamling den 27. september besluttet, at kontingentet nedsættes til 150 kr. årligt for personligt medlemskab og 300 kr. for institutionsmedlemsskab. Vi håber, at I forsat vil blive ved at støtte os, så den forening, der ser det som sin fornemste opgave at holde den tværfaglige fane højt, kan forsætte arbejdet med at arrangere årsdage og konferencer, der beskæftiger sig med de udfordringer, vi er fælles om i feltet. Bestyrelsen har blandt andet i året, der kommer sat sig på den opgave at lave en tværfaglig kompetanceprofil. Der findes nemlig kompetanceprofiler for alle faggrupper i det palliative felt, men ikke en tværfaglig en af slagsen, og det på trods af at palliation netop defineres som en tværfaglig indsats.

 

Ole Raakjær, formand,
Oktober 2023

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System