Foreningen for Palliativ Indsats

Foreningen for Palliativ Indsats blev stiftet den 24. november 1990 på initiativ af en bred kreds af fagfolk, som gennem deres arbejde stilles overfor det døende mennneske og de pårørendes behov.

Formålet med foreningen er at arbejde på et tværfagligt grundlag for at forbedre pleje, behandling og omsorg for det alvorligt syge og døende menneske og de pårørende.

Læs mere om foreningen

Kommende arrangementer

Total pain - total care? Total smerte - total omsorg?

afvikles den 3.-4. marts 2022 på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia

Det er en fornøjelse at kunne invitere til Foreningen for Palliativ Indsats 10. nationale konference, som har temaet Total pain - total care? Total smerte - total omsorg?

Allerede i 1964 brugte Cicely Saunders, grundlæggeren af St. Christopher's Hospice, begrebet "total pain" til at beskrive de indbyrdes forbundne fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle/åndelige dimensioner af alvorligt syge og døendes smerter, og understregede at "total pain" må mødes med "total care", med en bred tværfaglig indsats. Begrebet "total smerte" blev også centralt i opbygningen af den palliative indsats som et særligt fagområde.

Kongressen vil sætte fokus på begrebet "total pain", dets historie og nutidige relevans. Hvad var det en reaktion på? Hvilken betydning har den ændrede samfundsmæssige kontekst for forståelsen af "total pain"? Er der fare for en alt for individualistisk tydning, som underkender både den familiemæssige og samfundsmæssige obetydning for patientens oplevelse af smerte? Kan brugen af ordet "pain" (smerte) skjule, at der ofte er tale om lidelse, dvs. vilkår i tilværelsen, der ikke kan lindres? Kan begrebet "total pain" være et værn mod forestillingen om, at detaljerede kliniske retningslinjer måske ikke nødvendigvis bliver til bedre omsorg og pleje? Kan "total smerte - total omsorg" blive totalitær? Hvordan sørger vi for, at indsatsen bliver tværfaglig og ikke reduceres til flerfaglig?

Velkommen til en spændende kongres.

Ole Raakjær, Formand for Foreningen for Palliativ indsats

Tilmelding finder sted fra omkring 1. september 2021 her på siden.

OBS! programmet vil være stort set det samme som ved den oprindelig planlagte kongres, men er endnu ikke blevet opdateret!

Hent programmet her!

Seneste nyheder
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System