Sidstehjælpskursus - folkeoplysning om døden

Kurset Sidstehjælp

Foreningen for Palliativ Indsats tilbyder kurset Sidstehjælp, der giver viden om døden og palliativ pleje. På kurset beskrives hvad der sker, når et menneske er dødende og de processer, der er forbundet hertil. Herunder omtales aspekter som fysiske forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, samt eksistentielle og religiøse temaer. Kursets formål er at gøre deltagerne bedre i stand til at forholde sig til døden og problemstillinger i et dødsforløb.

Kurset udbydes til hele Danmarks befolkning. Der afholdes private kurser for blandt andet vågetjenester og humanitære foreninger. Derudover afholdes der jævnligt åbne kurser for alle interesserede.

Kursets struktur

Kurset varer i alt fire timer og består af fire moduler. Hvert modul varer omkring 45 minutter, som efterfølges af en pause. Herunder ses en kort beskrivelse af hvert modul:

 • Første modul:
  Det overordnede tema er døden, og hvad "sidstehjælp" er. I modulet uddybes hvad palliativ pleje er, dødens processer og reaktionsmønster på døden.
 • Andet modul:
  I dette modul beskrives juridiske rammer og sociale følger af et dødsfald. Herunder beskrives testamenter, sundhedsloven og praktiske forhold i forbindelse med et dødsfald.
 • Tredje modul:
  Det overornede tema i dette modul er, hvordan vi kan hjælpe den dødende. Modulet berører blandt andet, hvad der kan give den dødende velvære og hvilke gener og problemstillinger, den dødende kan have.
 • Fjerde modul:
  I modulet beskæftiges der med afsked og sorg. Ligeledes er der fokus på, hvordan man bearbejder et dødsfald forskelligt.

Kursusdeltagerne vil løbende blive inddraget i samtaler om deres egne erfaringer med at være tæt på døden.

Praktiske informationer

Kurset afholdes som udgangspunkt af to instruktører med forskellig faglig baggrund.

Honoraret per instruktør må højst være 1.500 kr. Derudover kan instruktørerne bede om at få dækket deres rejseudgifter. Kursusaftager og instruktører aftaler prisen indbyrdes. Kursusaftagerne dækker desuden udgifter for lokaler, mad eller lignende.
Kurserne afsluttes med, at deltagerne udfylder et anonymt evalueringsskema, som anvendes til forskning både i Danmark og internationalt.

Book et kursus

Kontakt: sidstehjaelp@palliativ.dk, der vil formidle kontakt til relevante kursusinstruktører i dit nærområde.

Arbejdsgruppen for Sidstehjælpskursus
Foreningen for Palliativ Indsats

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System