http://www.palliativ.dk

Liv og død i menneskets hænder - debatten der ikke dør


Se slides fra årsdagen 17. november 2017 i København her:

Velkomst v/Vibeke Graven se hendes oplæg her

Om afslutning af livet med begrundelse i lidelse v/Helle Timm - se oplægget her

Lindring ved livets afslutning v/overlæge palliativ team i Århus Bodil Jespersen - se oplægget her

Lindring med livet som indsats! Oplevelser og muligheder for "assisteret selvmord" i Schweiz v/sygeplejerske Susanne Mejdal - se hendes oplæg her

Palliation og aktiv dødshjælp i Holland v/praktiserende læge Marianne Dees - se hendes oplæg her

De etiske vinkler v/overlæge Ole Hartling - se oplægget her

 

Publiceret den 21.11.2017
spacer NEWWWEB CMS spacer