http://www.palliativ.dk

Årsdagen den 16. marts 2018 i Århus

Liv og død i menneskets hænder - debatten der ikke dør

Program:

09:00 - 09.30 Indskrivning – kaffe, brød etc.
09.30 - 09.45 Velkomst
v. postdoc REHPA Vibeke Graven
 
Årsdagen indledes med nogle korte sociologisk inspirerede betragtninger over, hvorfor debatten om aktiv dødshjælp trænger sig på i dag.
09.45 - 10.30 Om afslutning af liv med begrundelse i lidelse v. professor og forskningsleder i palliation, REHPA Helle Timm
Med afsæt i udvalgte eksemplarer, skitseres gældende regler for og dominerende normer og holdninger til at afslutte liv med begrundelse i lidelse. Først og fremmest i Danmark med også i Europa.
10.30  Kaffepause
10.45  Lindring ved livets afslutning! v. overlæge, Palliativ team Aarhus Bodil Jespersen
Hvor dygtige er vi til at lindre svære symptomer? Er der noget, der ikke kan lindres ? Palliativ sedering, i relation til aktiv dødshjælp? Hvad siger lovgivning og hvad er en værdig død?
11.30
En værdig død? v. formand for  foreningen "En værdig død" Flemming Schollart
Hvad er værdig død? Og hvad er aktiv dødshjælp? Hvordan kan dt praktiseres? Hvordan gør man i andre lande? Oplevelser og erfaringer vil blive belyst i oplægget.
12.15 Frokost
12.15 Kaffepause
13.15 Palliation og aktiv dødshjælp i Holland
v/Marianne Dees, praktiserende læge, Ph.d. og forsker indenfor palliation på Radboud University Medical Center i Nijmegen i Holland. Marianne er konsulent ved eutanasi og assisteret selvmord og underviser kolleger heri.

I Holland har de haft aktiv dødshjælp siden 2002. De fleste læger og borgere i Holland går ind for aktiv dødshjælp, samtidigt er de i Holland langt fremme med palliation. Hvordan får de i Holland palliation og aktiv dødshjælp til at gå hånd i hånd? Hvordan foregår det rent praktisk? Hvad er deres erfaringer?
14.45 De etiske vinkler v. overlæge Ole Hartling
Aktiv dødshjælp er et etisk spørgsmål, som tilbagevendende diskuteres. Det begrundes med at den ubærlige lidelse skal afhjælpes ikke ved at fjerne lidelsen, men ved at fjerne den, som lider. Et andet hovedargument er, at selvbestemmelsesretten skal respekteres. Men kan selvbestemmelse i dette spørgsmål være en illusion?
15.35 Afrunding af dagen v. formand for foreningen Ole Raakjær
16.00 Årsdagen slutter
Ret til mindre ændringer forbeholdes.

Pris

Medlemmer kr. 1.200,-

Ikke medlemmer kr. 1.400,-

Kontaktperson vedrørende arrangementet:

Ole Raakjær, or@km.dk

TILMELDING
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr/by: /
Telefon:
Email:
Er du medlem:
Evt EAN-nummer
Evt Faktureringsadresse

Hvis der skal ske fakturering, så opgiv EAN nummer samt adresse, hvortil faktura skal sendes til Mona Therkildsen, mona.l.therkildsen@gmail.dk.

Man kan også indbetale på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, konto 9910573. Husk navn og adresse på indbetalingen, så vi ved, hvem der har tilmeldt sig.     

Sted:Radisson Blu Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
Tidspunkt:16.03.2018 kl. 09.00 - 16:00
Sidste frist for tilmelding:23.02.2018 kl. 16.00
Antal tilgængelige pladser:60
Pris:DKK 1.400,00
Kontakt:Mona Lisa Therkildsen
spacer NEWWWEB CMS spacer