http://www.palliativ.dk

Årsdag 16. marts 2018 Århus

Liv og død i menneskets hænder - debatten der ikke dør

Program: 

09.00-09:30 Indskrivning – kaffe etc.
09.30 Velkomst v. postdoc, REHPA Vibeke Graven
Årsdagen indledes med nogle korte sociologisk inspirerende betragtninger over, hvorfor  debatten om aktiv dødshjælp trænger sig på i dag
09:45 Om afslutning af liv med begrundelse i lidelse
v. professor og forskerningsleder i palliation, REHPA Helle Timm

Med afsæt i udvalgte eksempler, skitseres gældende regler for og dominerende normer og holdninger til at afslutte liv med begrundelse i lidelse. Først og fremmest i Danmark men også i Europa.

10.30 - 10.45 Kaffepause
10.45 Lindring ved livets afslutning !
v/overlæge, Palliativ team, Aarhus Bodil Jespersen
Hvor dygtige er vi til at lindre svære symptomer. Er der noget, der ikke kan lindres? Palliativ sedering, i relation til aktiv dødshjælp? Hvad siger lovgivningen og hvad er en værdig død?
11.30 - 12.10

En værdig død ?  v. formand for foreningen "En værdig død" Flemming Schollart.

Hvad er værdig død? Og hvad er aktiv dødshjælp. Hvordan kan det praktiseres? Hvordan gør man i andre lande ? Oplevelser og erfaringer vil blive belyst i oplægget.
12.10 - 13.00 Frokost 
13.00 - 13.20 Lindring med livet som indsats! Oplevelser og muligheder for "assisteret selvmord" i Schweiz v. sygeplejerske Iben Holøv Thomsen, Hospice Limfjord, Skive
Oplevelser og tanker fra et Studiebesøg på en klinik i Schweiz, hvor to sygeplejersker pludselig blev tæt involveret i et menneskes anmodning og tvivl ved stillingtagen til ønsket om assisteret selvmord.
13.20-14.30 Palliation og aktiv dødshjælp i Holland v. praktiserende læge Marianne Dees, Ph.d og forsker indenfor palliation på Radboud University Nedical Center i Nijmegen i Holland. Mariann er konsulent ved eutanasi og assisteret selvmord og underviser kolleger heri.
I Holland har de haft aktiv dødshjælp siden 2002. De fleste læger og borgere i Holland går ind for aktiv dødshjælp, samtidigt er de i Holland langt fremme med palliation. Hvordan får de i Holland palliation og aktiv dødshjælp til at gå hånd i hånd? Hvordan forgår det rent praktisk? Hvad er deres erfaringer.
14.30-14.45 Kaffepause
14.45 - 15.35 De etiske vinkler v/overlæge Ole Hartling

Aktiv dødhjælp er et etisk spørgsmål, som tilbagevendende diskuteres. Det begrundes med at den ubærlige lidelse skal afhjælpes - ikke ved at fjerne lidelsen, men ved at fjerne den, som lider. Et andet hovedargument er, at selvbestemmelsesretten skal respekteres. Men kan selvbestemmelse i dette spørgsmål være en illusion?
15.35 - 15.45 Afrunding v. formand for foreningen Ole Raakjær
16.00 Årsdagen slutter
Ret til mindre ændringer forbeholdes

Hen programmet her  

Pris

Medlemmer kr. 1.200,-

Ikke medlemmer kr. 1400,-

Kontaktperson vedrørende arrangementet:

Ole Raakjær, or@km.dk

TILMELDING
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr/by: /
Telefon:
Email:
Er du medlem:
Evt EAN-nummer
Evt Faktureringsadresse

Hvis der skal ske fakturering, så opgiv EAN nummer samt adresse, hvortil faktura skal sendes til foreningens kasserer Mona Lisa Therkildsen, mona.l.therkildsen@gmail.com.

Man kan også indbetale på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, konto 9910573. Husk navn og adresse på indbetalingen, så vi ved, hvem der har tilmeldt sig.

Sted:Radisson Blu Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
Tidspunkt:16.03.2018 kl. 09.00 - 16:00
Sidste frist for tilmelding:23.02.2018 kl. 23.00
Antal tilgængelige pladser:45
Pris:DKK 1.400,00
Kontakt: Mona Lisa Therkildsen
spacer NEWWWEB CMS spacer